4(S)-苄基-3-(苄氧羰基)-2,2-二甲基-5(R)-噁唑烷乙酸乙酯

  • 产品编号: AB308851
  • CAS: 158744-39-9
  • 中文名称: 4(S)-苄基-3-(苄氧羰基)-2,2-二甲基-5(R)-噁唑烷乙酸乙酯
  • 英文名称: 5-Oxazolidineacetic acid, 2,2-dimethyl-3-[(phenylmethoxy)carbonyl]-4-(phenylmethyl)-, ethyl ester, (4S-cis)- (9CI)
  • 中文别名: 4(S)-苄基-3-(苄氧羰基)-2,2-二甲基-5(R)-噁唑烷乙酸乙酯
  • 英文别名: 5-Oxazolidineacetic acid, 2,2-dimethyl-3-[(phenylmethoxy)carbonyl]-4-(phenylmethyl)-, ethyl ester, (4S-cis)- (9CI)
关闭
产品咨询
客服热线:021-54308259

产品编号: AB308851

CAS: 158744-39-9

中文名称: 4(S)-苄基-3-(苄氧羰基)-2,2-二甲基-5(R)-噁唑烷乙酸乙酯

英文名称: 5-Oxazolidineacetic acid, 2,2-dimethyl-3-[(phenylmethoxy)carbonyl]-4-(phenylmethyl)-, ethyl ester, (4S-cis)- (9CI)

中文别名: 4(S)-苄基-3-(苄氧羰基)-2,2-二甲基-5(R)-噁唑烷乙酸乙酯 

英文别名:5-Oxazolidineacetic acid, 2,2-dimethyl-3-[(phenylmethoxy)carbonyl]-4-(phenylmethyl)-, ethyl ester, (4S-cis)- (9CI)

分子式C24H29NO5

分子量 411.49

质量标准:企标
性状:白色结晶颗粒或结晶粉末
用途:用作医药中间体,用于合成沙奎那韦中间体等药物。
包装规格: 25 公斤/纸板桶包装,内衬聚乙烯袋及铝箔袋。
储存条件: 避光、干燥阴凉处封闭贮存,严禁与有毒、有害物品混放、混运。本品为非危险品,可按一般化学品运输,轻搬动轻放,防止日晒、雨淋。
如果您有中间体需求,原料药需求,或者技术咨询,请联系瀚鸿产品专员:
夏亲雨:19370493178