DL-S-Methyl-cysteine

  • 产品编号: A08101
  • CAS: 7728-98-5
  • 中文名称: S-甲基-DL-半胱氨酸
  • 英文名称: S-Methyl-DL-cysteine
  • 中文别名: S-甲基-半胱氨酸
  • 英文别名: H-DL-Cys(Me)-OH
关闭
产品咨询
客服热线:021-54308259

中文名称:S-甲基-DL-半胱氨酸

英文名称:S-Methyl-DL-cysteine

中文别名:S-甲基-半胱氨酸

英文别名:H-DL-Cys(Me)-OH

CAS NO.:7728-98-5

分子式:C4H9NO2S

分子量:135.18

质量标准:企标

性状:白色结晶颗粒或结晶粉末

用途:用作医药中间体。

包装规格: 25 公斤/纸板桶包装,内衬聚乙烯袋及铝箔袋。

储存条件: 避光、干燥阴凉处封闭贮存,严禁与有毒、有害物品混放、混运。本品为非危险品,可按一般化学品运输,轻搬动轻放,防止日晒、雨淋。