Fmoc-L-缬氨酸琥珀酰亚胺酯

  • 产品编号: A02251
  • CAS: 130878-68-1
  • 中文名称: FMOC-VAL-OSU
  • 英文名称: FMOC-VAL-OSU
  • 中文别名: FMOC-L-缬氨酸-OSU
  • 英文别名: FMOC-VAL-OSU
关闭
产品咨询
客服热线:021-54308259

中文名称:FMOC-VAL-OSU

英文名称:FMOC-VAL-OSU

中文别名:FMOC-L-缬氨酸-OSU

英文别名:FMOC-VAL-OSU

CAS NO.:130878-68-1

分子式:C24H24N2O6

分子量:436.46

质量标准:企标

性状:白色结晶颗粒或结晶粉末

用途:用作医药中间体。

包装规格: 25 公斤/纸板桶包装,内衬聚乙烯袋及铝箔袋。

储存条件: 避光、干燥阴凉处封闭贮存,严禁与有毒、有害物品混放、混运。本品为非危险品,可按一般化学品运输,轻搬动轻放,防止日晒、雨淋。