Ac-DL-Lys(Ac)-OH

  • 产品编号: A014158
  • CAS: 35436-74-9
  • 中文名称: AC-DL-LYS (AC)-OH
  • 英文名称: AC-DL-LYS (AC)-OH
  • 中文别名: 赖氨酸杂质7
  • 英文别名: AC-DL-LYS (AC)-OH
关闭
产品咨询
客服热线:021-54308259

中文名称:AC-DL-LYS (AC)-OH

英文名称:AC-DL-LYS (AC)-OH

中文别名:赖氨酸杂质7

英文别名:AC-DL-LYS (AC)-OH

CAS NO.: 35436-74-9

分子式:C10H18N2O4

分子量:230.26

质量标准:企标

性状:白色结晶颗粒或结晶粉末

用途:用作医药中间体。

包装规格: 25 公斤/纸板桶包装,内衬聚乙烯袋及铝箔袋。

储存条件: 避光、干燥阴凉处封闭贮存,严禁与有毒、有害物品混放、混运。本品为非危险品,可按一般化学品运输,轻搬动轻放,防止日晒、雨淋。