N-苯甲酰-L-天冬氨酸

  • 产品编号: A004168
  • CAS: 4631-12-3
  • 中文名称: N-BENZOYL-ASPARTIC ACID
  • 英文名称: N-BENZOYL-ASPARTIC ACID
  • 中文别名: N-苯甲酰基-天冬氨酸
  • 英文别名: N-BENZOYL-ASPARTIC ACID
关闭
产品咨询
客服热线:021-54308259

中文名称:N-BENZOYL-ASPARTIC ACID

英文名称:N-BENZOYL-ASPARTIC ACID

中文别名:N-苯甲酰基-天冬氨酸

英文别名:N-BENZOYL-ASPARTIC ACID

CAS NO.:4631-12-3

分子式: C11H11NO5

分子量:237.21

质量标准:企标

性状:白色结晶颗粒或结晶粉末

用途:用作医药中间体。

包装规格: 25 公斤/纸板桶包装,内衬聚乙烯袋及铝箔袋。

储存条件: 避光、干燥阴凉处封闭贮存,严禁与有毒、有害物品混放、混运。本品为非危险品,可按一般化学品运输,轻搬动轻放,防止日晒、雨淋。