H-LEU-VAL-OH

  • 产品编号: 332P908
  • CAS: 13588-95-9
  • 中文名称: H-LEU-VAL-OH
  • 英文名称: H-LEU-VAL-OH
  • 中文别名: L-亮氨酰-缬氨酸
  • 英文别名: Leu-Val-OH
关闭
产品咨询
客服热线:021-54308259

中文名称:H-LEU-VAL-OH

英文名称:H-LEU-VAL-OH

中文别名:L-亮氨酰-缬氨酸

英文别名:Leu-Val-OH

CAS NO.:13588-95-9

分子式:C₁₁H₂₂N₂O₃

分子量:230.31

质量标准:企标

性状:白色结晶颗粒或结晶粉末

用途:用作医药中间体。

包装规格: 25 公斤/纸板桶包装,内衬聚乙烯袋及铝箔袋。

储存条件: 避光、干燥阴凉处封闭贮存,严禁与有毒、有害物品混放、混运。本品为非危险品,可按一般化学品运输,轻搬动轻放,防止日晒、雨淋。