H-GLY-GLY-ALA-OH

  • 产品编号: 332P615
  • CAS: 19729-30-7
  • 中文名称: H-GLY-GLY-ALA-OH
  • 英文名称: GLY-GLY-ALA
  • 中文别名: H-GLY-GLY-ALA-OH
  • 英文别名: GLY-GLY-ALA
关闭
产品咨询
客服热线:021-54308259

中文名称:H-GLY-GLY-ALA-OH

英文名称:GLY-GLY-ALA

中文别名:H-GLY-GLY-ALA-OH

英文别名:GLY-GLY-ALA

CAS NO.:19729-30-7

分子式:C₇H₁₃N₃O₄

分子量:203.2

质量标准:企标

性状:白色结晶颗粒或结晶粉末

用途:用作医药中间体。

包装规格: 25 公斤/纸板桶包装,内衬聚乙烯袋及铝箔袋。

储存条件: 避光、干燥阴凉处封闭贮存,严禁与有毒、有害物品混放、混运。本品为非危险品,可按一般化学品运输,轻搬动轻放,防止日晒、雨淋。