Pro-Leu

  • 产品编号: 332P1312
  • CAS: 52899-07-7
  • 中文名称: Pro-Leu
  • 英文名称: Pro-Leu
  • 中文别名: 脯氨酰-亮氨酸
  • 英文别名: Pro-Leu
关闭
产品咨询
客服热线:021-54308259

中文名称:Pro-Leu

英文名称:Pro-Leu

中文别名:脯氨酰-亮氨酸

英文别名:Pro-Leu

CAS NO.:52899-07-7

分子式:C₁₁H₂₀N₂O₃

分子量: 228.29

质量标准:企标

性状:白色结晶颗粒或结晶粉末

用途:用作医药中间体。

包装规格: 25 公斤/纸板桶包装,内衬聚乙烯袋及铝箔袋。

储存条件: 避光、干燥阴凉处封闭贮存,严禁与有毒、有害物品混放、混运。本品为非危险品,可按一般化学品运输,轻搬动轻放,防止日晒、雨淋。