Lasmiditan 拉米地坦 合成工艺

2023-08-10 12:47:47 hanhong

Lasmiditan

拉米地坦

 

药物信息:

化学名 : N- [6-(1- 甲基哌啶 -4- 羰基 ) 吡啶 -2-基 ]-2,4,6- 三氟苯甲酰胺琥珀酸盐 (1 ∶ 0.5)

研发公司 :礼来公司

化 合 物 专 利 : WO 2003084949(2003 年 3 月27 日 )

上市时间 : 2019 年 10 月 11 日在美国上市,商品名 Reyvow

适应证 :用于治疗成人急性偏头痛

作用机制 : 5- 羟色胺 1F(5-HT1F) 受体激动剂

药物结构式:

图片关键词

合成路线:

图片关键词

 

 

关键中间体:

CAS 626-05-1

英文名称:2,6-Dibromopyridine

中文名称:2,6-二溴吡啶

图片关键词

CAS 215950-19-9

英文名称:N-Methoxy-N,1-diMethylpiperidine-4-carboxaMide

中文名称:N-甲氧基-N,1-二甲基哌啶-4-羧酰胺

 

图片关键词

 

CAS 79538-29-7

英文名称:2,4,6-TRIFLUOROBENZOYL CHLORIDE

中文名称:2,4,6-三氟苯甲酰氯

图片关键词

 

CAS 613678-10-7

英文名称:Methanone, (6-amino-2-pyridinyl)(1-methyl-4-piperidinyl)-, hydrochloride (1:2)

中文名称:(6-氨基吡啶-2-)(1-甲基哌啶-4-)甲酮.双盐酸盐

图片关键词

 

 

 


服务热线

021-64541543

公司地址

上海市徐汇区嘉川路245号2号楼705-707室

作息时间

9:00-17:30

首页
产品
新闻
联系