POTASSIUM THIOSULFATE
Cat.# RA10490020
产品缩写 N/A
Product Name POTASSIUM THIOSULFATE
中文名 硫代硫酸钾
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 10294-66-3
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
RA10490020 POTASSIUM THIOSULFATE 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    硫代硫酸钾
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com