3-THIOPHENECARBOXYLIC ACID
Cat.# B44043
产品缩写 N/A
Product Name 3-THIOPHENECARBOXYLIC ACID
中文名 3-噻吩甲酸
类似名 3-噻吩羧酸;噻吩-3-甲酸,99%;
产品描述 N/A
CAS 88-13-1
Molecular Formula C13H8N2O2S
MW 128.15
纯度 98.0%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B44043 3-THIOPHENECARBOXYLIC ACID 10-100kg 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 冯卫青(先生)
  电话: 021-54299676,13816731650
  邮箱: martin@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241819
  :
图谱:
  3-噻吩甲酸
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com