5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Cat.# B37361
产品缩写 N/A
Product Name 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
中文名 5-溴-2-氟苯甲腈
类似名 5-溴-2-氟苯腈;2-氟-5-溴苯腈;5-溴-2-氟苯甲腈;5-溴-2-氟苯甲氰;
产品描述 N/A
CAS 179897-89-3
Molecular Formula C7H3BrFN
MW 200.01
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B37361 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    5-溴-2-氟苯甲腈
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com