Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
Cat.# B351233
产品缩写 N/A
Product Name Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
中文名 4-溴甲基苯甲酸甲酯
类似名 对溴甲基苯甲酸甲酯;4-溴甲基苯甲酸甲酯;
产品描述 N/A
CAS 2417-72-3
Molecular Formula C9H9BrO2
MW 229.07
纯度 95%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B351233 Methyl 4-(bromomethyl)benzoate 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 张龙海/Tony(先生)
  电话: 021-54308253,15000655127
  邮箱: fred@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241794
  MSN: marulong82@live.cn
  :
图谱:
  4-溴甲基苯甲酸甲酯
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com