o-Acetamidophenol
Cat.# B31128
产品缩写 N/A
Product Name o-Acetamidophenol
中文名 邻乙酰氨基苯酚
类似名 邻乙酰氨基酚;2-乙酰氨基苯酚;2-乙酰氨基酚
产品描述 N/A
CAS 624-80-2
Molecular Formula C9H11ClO2
MW 151.16
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B31128 o-Acetamidophenol 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    邻乙酰氨基苯酚
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com