Pal-Lys-Thr-Thr-Lys-Ser-OH
Cat.# 26P02
产品缩写 Pal-Lys-Thr-Thr-Lys-Ser-OH
Product Name Pal-Lys-Thr-Thr-Lys-Ser-OH
中文名 五胜肽;美容五肽
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 214047-00-4
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
26P02 Pal-Lys-Thr-Thr-Lys-Ser-OH 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    五胜肽;美容五肽
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com