Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
相关资料
Cat.# RA10180021
产品缩写 N/A
Product Name Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
中文名 Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 578743-87-0
Molecular Formula C27H36ClCuN2
MW 487.59
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
RA10180021
RA10180021- Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) Hanhong N/A LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
RA10180021 Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
图谱说明:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com