2-amino-4-chloro-6-guanidinopyrimidine
相关资料
Cat.# B62594
产品缩写 N/A
Product Name 2-amino-4-chloro-6-guanidinopyrimidine
中文名 2-amino-4-chloro-6-guanidinopyrimidine
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 83170-03-0
Molecular Formula C5H7ClN6
MW 186.6
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
B62594
B62594- 2-amino-4-chloro-6-guanidinopyrimidine Hanhong N/A LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B62594 2-amino-4-chloro-6-guanidinopyrimidine 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  销售部 董龙辉 Contact : Daniel
  Tel: +86-21-64531437
  Mobilephone: +86-(0)-15900522649
  E-mail: Daniel@hanhonggroup.com
  QQ: 2219934978
图谱:
  2-amino-4-chloro-6-guanidinopyrimidine
图谱说明:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com