2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
相关资料
Cat.# B34027
产品缩写 N/A
Product Name 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
中文名 邻三氟甲基苯甲醛
类似名 2-三氟甲基苯甲醛;邻三氟甲基苯甲醛
产品描述 N/A
CAS 447-61-0
Molecular Formula C8H5F3O
MW 174.12
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
B34027
B34027-5g 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde Hanhong N/A LR 5g ¥80.00 现货
B34027
B34027-25g 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde Hanhong N/A LR 25g ¥195.00 现货
B34027
B34027-100g 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde Hanhong N/A LR 100g ¥535.00 现货
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B34027 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  : 上海市 江苏省 江西省 刘小姐 电话:021-54306202 手机:18917919676
  QQ:228785212
  上海市 北京市 天津市 河北省 周先生 电话:021-60528143 手机:18917981437
  QQ:228785215
  上海市 山东省 河南省 陕西省 内蒙古 黄先生 电话:021-54308259 手机:18918972708
  QQ:761611915
  上海市 广东, 广西, 海南, 福建 付小姐 电话:021-54302127 手机:18916110654
  QQ:228785213
  上海市 湖北, 湖南, 浙江省 安徽 吴小姐 电话:021-60543650 手机:13391390697
  QQ:228785216
  其他地区 021-60528142
  :
图谱:
  邻三氟甲基苯甲醛
图谱说明:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com