2,6-Dichloropurine
相关资料
Cat.# 4023
产品缩写 2,6-Dichloropurine
Product Name 2,6-Dichloropurine
中文名 2,6-二氯嘌呤
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 5451-40-1
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
4023
4023-1g 2,6-Dichloropurine Hanhong N/A LR 1g ¥85.00 现货
4023
4023-5g 2,6-Dichloropurine Hanhong N/A LR 5g ¥120.00 现货
4023
4023-25g 2,6-Dichloropurine Hanhong N/A LR 25g ¥351.00 现货
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
4023 2,6-Dichloropurine 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 魏海奋(小姐)
  电话: 021-54300512, 15026919287
  邮箱: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  Contact person: Ms Wei
  Tel: 0086-21-54300512, 15026919287
  Email: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  :
图谱:
  2,6-二氯嘌呤
图谱说明:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com