Z-D-threonine methyl ester
相关资料
Cat.# 019132
产品缩写 Z-D-Thr-OME
Product Name Z-D-threonine methyl ester
中文名 Z-D-苏氨酸甲酯
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 84449-06-9
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
019132
019132- Z-D-threonine methyl ester Hanhong N/A LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
019132 Z-D-threonine methyl ester 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    Z-D-苏氨酸甲酯
图谱说明:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com