4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
相关资料
Cat.# RA10810010
产品缩写 N/A
Product Name 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
中文名 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 92149-07-0
Molecular Formula C14H12N2O2
MW 240.26
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
RA10810010
RA10810010- 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline Hanhong N/A LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
RA10810010 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com