(2-chloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine
相关资料
Cat.# B62395
产品缩写 N/A
Product Name (2-chloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine
中文名 (2-chloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine
类似名 (2-氯嘧啶-4-基)二甲基胺;2-氯-N,N-二甲基嘧啶-4-胺
产品描述 N/A
CAS 31058-81-8
Molecular Formula C6H8ClN3
MW 157.6
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
B62395
B62395-250mg (2-chloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine Hanhong N/A LR 250mg ¥1540.00 联系业务员
B62395
B62395-2.5g (2-chloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine Hanhong N/A LR 2.5g ¥12320.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B62395 (2-chloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    (2-chloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com