6-Mercaptopurine
相关资料
Cat.# 4041
产品缩写 6-Mercaptopurine
Product Name 6-Mercaptopurine
中文名 6-巯基嘌呤
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 6112-76-1
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
4041
4041-1g 6-Mercaptopurine Hanhong N/A LR 1g ¥80.00 现货
4041
4041-5g 6-Mercaptopurine Hanhong N/A LR 5g ¥215.00 现货
4041
4041-25g 6-Mercaptopurine Hanhong N/A LR 25g ¥580.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
4041 6-Mercaptopurine 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 王海洋 (先生)
  电话: 0515-84383398 , 13270092332
  邮箱: tony@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241818
  联系人: 魏海奋(小姐)
  电话: 021-54300512, 15026919287
  邮箱: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  Contact person: Ms Wei
  Tel: 0086-21-54300512, 15026919287
  Email: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  :
图谱:
  6-巯基嘌呤
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com