5-Hydroxyuracil
相关资料
Cat.# 4038
产品缩写 5-Hydroxyuracil
Product Name 5-Hydroxyuracil
中文名 5-羟基尿嘧啶
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 20636-41-3
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
4038
4038- 5-Hydroxyuracil Hanhong N/A LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
4038 5-Hydroxyuracil 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    5-羟基尿嘧啶
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com