4,6-Diaminopyrimidine
相关资料
Cat.# 4022
产品缩写 4,6-Diaminopyrimidine
Product Name 4,6-Diaminopyrimidine
中文名 4,6-二氨基嘧啶
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 2434-56-2
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
4022
4022-1g 4,6-Diaminopyrimidine Hanhong N/A LR 1g ¥150.00 现货
4022
4022-5g 4,6-Diaminopyrimidine Hanhong N/A LR 5g ¥380.00 现货
4022
4022-25g 4,6-Diaminopyrimidine Hanhong N/A LR 25g ¥605.00 现货
4022
4022-100g 4,6-Diaminopyrimidine Hanhong N/A LR 100g ¥1950.00 现货
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
4022 4,6-Diaminopyrimidine 10kg 7000/kg 4周 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 魏海奋(小姐)
  电话: 021-54300512, 15026919287
  邮箱: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  Contact person: Ms Wei
  Tel: 0086-21-54300512, 15026919287
  Email: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  :
图谱:
  4,6-二氨基嘧啶
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com