H-Thr(tBu)-allyl ester · HCl
相关资料
Cat.# 01986
产品缩写 H-Thr(tBu)-allyl ester · HCl
Product Name H-Thr(tBu)-allyl ester · HCl
中文名 H-Thr(tBu)-allyl ester · HCl
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 218938-63-7
Molecular Formula C11H21NO3 · HCl
MW 251.75
纯度 98%
级别 LR,Tech
品牌 瀚鸿
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
01986
01986-1g H-Thr(tBu)-allyl ester · HCl 瀚鸿 98% LR,Tech 1g ¥370.00 联系业务员
01986
01986-5g H-Thr(tBu)-allyl ester · HCl 瀚鸿 98% LR,Tech 5g ¥1552.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01986 H-Thr(tBu)-allyl ester · HCl Hanhong 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  Contact: 张龙海/Tony(先生)
  Tell: 021-54308253,15000655127
  E-mail: fred@hanhonggroup.com
  MSN: marulong82@live.cn
  QQ: 2355241794
  :
  联系人: 马道功(先生)
  电话(Tel): 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱(Email): paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
  :
图谱:
  H-Thr(tBu)-allyl ester · HCl
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com