6-Nitrochromone
相关资料
Cat.# D62069
产品缩写 N/A
Product Name 6-Nitrochromone
中文名 6-硝基色酮
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 51484-05-0
Molecular Formula C9H5NO4
MW 191.14
纯度 97%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
D62069
D62069-1g 6-Nitrochromone Hanhong 97% LR 1g ¥227.00 现货
D62069
D62069-5g 6-Nitrochromone Hanhong 97% LR 5g ¥627.00 现货
D62069
D62069-25g 6-Nitrochromone Hanhong 97% LR 25g ¥2240.00 现货
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
D62069 6-Nitrochromone 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    6-硝基色酮
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com