5-Azacytosine
相关资料
Cat.# 4009
产品缩写 5-Azacytosine
Product Name 5-Azacytosine
中文名 5-氮杂胞嘧啶
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 931-86-2
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 98%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
4009
4009-5g 5-Azacytosine Hanhong 98% LR 5g ¥150.00 现货
4009
4009-25g 5-Azacytosine Hanhong 98% LR 25g ¥360.00 现货
4009
4009-100g 5-Azacytosine Hanhong 98% LR 100g ¥515.00 现货
4009
4009-500g 5-Azacytosine Hanhong 98% LR 500g ¥980.00 现货
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
4009 5-Azacytosine 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 魏海奋(小姐)
  电话: 021-54300512, 15026919287
  邮箱: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  Contact person: Ms Wei
  Tel: 0086-21-54300512, 15026919287
  Email: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  :
图谱:
  5-氮杂胞嘧啶
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com