methyl 2-(nicotinoyl)acetate
相关资料
Cat.# B61921
产品缩写 N/A
Product Name methyl 2-(nicotinoyl)acetate
中文名 methyl 2-(nicotinoyl)acetate
类似名 烟酰乙酸甲酯(95%)
产品描述 N/A
CAS 54950-20-8
Molecular Formula C9H9NO3
MW 179.17
纯度 95%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
B61921
B61921-2..5g methyl 2-(nicotinoyl)acetate Hanhong 95% LR 2..5g ¥1275.00 现货
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B61921 methyl 2-(nicotinoyl)acetate 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  销售部 董龙辉 Contact : Daniel
  Tel: +86-21-64531437
  Mobilephone: +86-(0)-15900522649
  E-mail: Daniel@hanhonggroup.com
  QQ: 2219934978
图谱:
  methyl 2-(nicotinoyl)acetate
图谱说明:
  N/A
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com