t-butyl N-(6-bromo-2-pyridinyl)carbamate
相关资料
Cat.# B61746
产品缩写 N/A
Product Name t-butyl N-(6-bromo-2-pyridinyl)carbamate
中文名 t-butyl N-(6-bromo-2-pyridinyl)carbamate
类似名 6-溴-2-叔丁氧羰基氨基吡啶
产品描述 N/A
CAS 344331-90-4
Molecular Formula C10H13BrN2O2
MW 273.13
纯度 N/A
级别 LR
品牌 瀚鸿
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
B61746
B61746-5g t-butyl N-(6-bromo-2-pyridinyl)carbamate 瀚鸿 N/A LR 5g ¥2150.00 联系业务员
B61746
B61746-25g t-butyl N-(6-bromo-2-pyridinyl)carbamate 瀚鸿 N/A LR 25g ¥6000.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B61746 t-butyl N-(6-bromo-2-pyridinyl)carbamate Hanhong 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 张龙海(先生)
  电话: 021-54308253,15000655127
  邮箱: fred@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241794
  :
图谱:
  t-butyl N-(6-bromo-2-pyridinyl)carbamate
图谱说明:
  N/A
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com