1-Naphthalenesulfonyl chloride
相关资料
Cat.# B37040
产品缩写 N/A
Product Name 1-Naphthalenesulfonyl chloride
中文名 1-萘磺酰氯
类似名 α-萘磺酰氯;萘-1-磺酰氯;1-萘磺醯氯;
产品描述 N/A
CAS 85-46-1
Molecular Formula C10H7ClO2S
MW 226.68
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
B37040
B37040-100g 1-Naphthalenesulfonyl chloride Hanhong N/A LR 100g ¥0.00 联系业务员
B37040
B37040-500g 1-Naphthalenesulfonyl chloride Hanhong N/A LR 500g ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B37040 1-Naphthalenesulfonyl chloride 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    1-萘磺酰氯
图谱说明:
    N/A
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com