2-Bromo-5-chlorotoluene
相关资料
Cat.# B31188
产品缩写 N/A
Product Name 2-Bromo-5-chlorotoluene
中文名 2-溴-5-氯甲苯
类似名 2-溴-5-氯甲苯;2-溴-5-氯甲苯,98%
产品描述 N/A
CAS 14495-51-3
Molecular Formula C7H6BrCl
MW 205.48
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
B31188
B31188-5g 2-Bromo-5-chlorotoluene Hanhong N/A LR 5g ¥139.00 联系业务员
B31188
B31188-25g 2-Bromo-5-chlorotoluene Hanhong N/A LR 25g ¥280.00 联系业务员
B31188
B31188-100g 2-Bromo-5-chlorotoluene Hanhong N/A LR 100g ¥658.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B31188 2-Bromo-5-chlorotoluene 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    2-溴-5-氯甲苯
图谱说明:
    N/A
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com