N-α-Benzyl-O-tert.butyl-L-serine methyl ester hyd
相关资料
Cat.# 01817
产品缩写 Bzl-Ser(tBu)-OMe.HCl
Product Name N-α-Benzyl-O-tert.butyl-L-serine methyl ester hyd
中文名 N-α-Benzyl-O-tert.butyl-L-serine methyl ester hyd
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 670278-82-7
Molecular Formula C15H24ClNO3
MW 301.8
纯度 98%
级别 LR
品牌 瀚鸿
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
01817
01817- N-α-Benzyl-O-tert.butyl-L-serine methyl ester hyd 瀚鸿 98% LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01817 N-α-Benzyl-O-tert.butyl-L-serine methyl ester hyd Hanhong 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
图谱:
  N-α-Benzyl-O-tert.butyl-L-serine methyl ester hyd
图谱说明:
  N/A
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com