N-α-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine
相关资料
Cat.# 00814
产品缩写 Fmoc-Gln(Trt)-OH
Product Name N-α-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine
中文名 FMOC-N-三苯甲基-L-谷氨酰胺
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 132327-80-1
Molecular Formula N/A
MW 610.7
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
00814
00814-25g N-α-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine Hanhong N/A LR 25g ¥342.00 现货
00814
00814-100g N-α-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine Hanhong N/A LR 100g ¥1032.00 现货
00814
00814-5g N-α-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine Hanhong N/A LR 5g ¥200.00 现货
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
00814 N-α-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
图谱:
  FMOC-N-三苯甲基-L-谷氨酰胺
图谱说明:
  N/A
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com