Furan
相关资料
Cat.# RB04010009
产品缩写 N/A
Product Name Furan
中文名 呋喃
类似名 FO3呋喃低氮型树脂;呋喃,含有呋喃环的衍生物;氧杂茂;
产品描述 N/A
CAS 110-00-9
Molecular Formula C4H4O2
MW 68.07
纯度 99%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
RB04010009
RB04010009-25ml Furan Hanhong 99% LR 25ml ¥80.00 现货
RB04010009
RB04010009-500ml Furan Hanhong 99% LR 500ml ¥486.00 现货
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
RB04010009
Furan 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  联系人: 王海洋 (先生)
  电话: 0515-84383398 , 13270092332
  邮箱: tony@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241818
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com