Methyl 4-bromobenzoate
相关资料
Cat.# B351171
产品缩写 N/A
Product Name Methyl 4-bromobenzoate
中文名 对溴苯甲酸甲酯; 4-溴苯甲酸甲酯
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 619-42-1
Molecular Formula C8H7BrO2
MW 215.05
纯度 95%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
B351171
B351171-5g Methyl 4-bromobenzoate Hanhong 95% LR 5g ¥88.00 联系业务员
B351171
B351171-25g Methyl 4-bromobenzoate Hanhong 95% LR 25g ¥159.00 联系业务员
B351171
B351171-100g Methyl 4-bromobenzoate Hanhong 95% LR 100g ¥422.00 联系业务员
B351171
B351171-500g Methyl 4-bromobenzoate Hanhong 95% LR 500g ¥1239.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B351171
Methyl 4-bromobenzoate 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  联系人: 张龙海/Tony(先生)
  电话: 021-54308253,15000655127
  邮箱: fred@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241794
  MSN: marulong82@live.cn
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com