α,α′-Dibromo-p-xylene
相关资料
Cat.# B31287
产品缩写 N/A
Product Name α,α′-Dibromo-p-xylene
中文名 ALPHA,ALPHA-二溴对二甲苯
类似名 对-二溴甲苯;二溴对二甲苯;
产品描述 N/A
CAS 623-24-5
Molecular Formula C8H8Br2
MW 263.96
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
B31287
B31287-1g α,α′-Dibromo-p-xylene Hanhong N/A LR 1g ¥85.00 联系业务员
B31287
B31287-5g α,α′-Dibromo-p-xylene Hanhong N/A LR 5g ¥139.00 联系业务员
B31287
B31287-25g α,α′-Dibromo-p-xylene Hanhong N/A LR 25g ¥385.00 联系业务员
B31287
B31287-100g α,α′-Dibromo-p-xylene Hanhong N/A LR 100g ¥1280.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B31287
α,α′-Dibromo-p-xylene 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  N/A:
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  mp : 143-145 °C(lit.); bp : 245 °C(lit.); density : 2.012 ; refractive index : 1.614 ; :
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  Hazard Codes : C ; Risk Statements : 34 ; Safety Statements : 26-36/37/39-45 ; RIDADR : UN 3448 6.1/PG 2; WGK Germany : 3; F : 8-19-21 ; Hazard Note : Corrosive/Lachrymatory ; :
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com