Lithium tert-butoxide
相关资料
Cat.# B14095
产品缩写 N/A
Product Name Lithium tert-butoxide
中文名 叔丁醇锂
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 1907-33-1
Molecular Formula C4H9LiO
MW 80.05
纯度 99%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
B14095
B14095-25g Lithium tert-butoxide Hanhong 99% LR 25g ¥98.00 联系业务员
B14095
B14095-100g Lithium tert-butoxide Hanhong 99% LR 100g ¥209.00 联系业务员
B14095
B14095-500g Lithium tert-butoxide Hanhong 99% LR 500g ¥683.00 联系业务员
B14095
B14095-5kg Lithium tert-butoxide Hanhong 99% LR 5kg ¥2500.00 联系业务员 一周内
B14095
B14095-25mg Lithium tert-butoxide Hanhong 99% LR 25mg ¥7500.00 联系业务员 一周内
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B14095
Lithium tert-butoxide 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  联系人: 黄少华(先生)
  电话: 021-64762736,15921687200
  邮箱: qn@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241800
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com