Purine
相关资料
Cat.# 4049
产品缩写 N/A
Product Name Purine
中文名 嘌呤
类似名 咪唑并嘧啶;7H-咪唑[4,5-d]嘧啶
产品描述 N/A
CAS 120-73-0
Molecular Formula C5H4N4
MW 120.11
纯度 98%
级别 LR,Tech.
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
4049
4049-50g Purine Hanhong 98% LR,Tech. 50g ¥0.00 联系业务员
4049
4049-500g Purine Hanhong 98% LR,Tech. 500g ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
4049
Purine Hanhong 98% 1kg 询价 3-4 week 请联系业务员
4049 Purine Hanhong 98% 10kg 询价 3-4 week 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  :
  联系人: 杨召鹏(先生)
  电话: +86-21-54280654
  手机: +86-(0)-13761555910
  MSN: yzp157@hotmail.com
  QQ: 380 387 453
  E-mail: kenny@hanhonggroup.com
  :
  :
生产供应信息:
  生产情况: 该产品已经生产过最大批次10公斤的量,技术成熟,含量可以达到98%
  :
指标:
  外观: 类白色粉末
  含量: 98%
  熔点: 214-217°C
  储存条件: 2-8°C
  水溶解性: 400 g/L (20 oC)
  :
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com