Guanine hydrochloride
相关资料
Cat.# 4032
产品缩写 Guanine hydrochloride
Product Name Guanine hydrochloride
中文名 鸟嘌呤盐酸盐
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 635-39-2
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 99%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
4032
4032-25g Guanine hydrochloride Hanhong 99% LR 25g ¥61.00 现货 1-2天
4032
4032-100g Guanine hydrochloride Hanhong 99% LR 100g ¥150.00 现货 1-2天
4032
4032-500g Guanine hydrochloride Hanhong 99% LR 500g ¥390.00 现货 1-2天
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
4032
Guanine hydrochloride 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  联系人: 魏海奋(小姐)
  电话: 021-54300512, 15026919287
  邮箱: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  Contact person: Ms Wei
  Tel: 0086-21-54300512, 15026919287
  Email: bruce@hanhonggroup.com
  QQ: 2355241795
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  2014年11月26日更新:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com