Mpr-Harg-Gly-Asp-Trp-Pro-Cys-NH2,( Disulfide Bridg on Mpr and Cys)
相关资料
Cat.# 3P29
产品缩写 Mpr-Harg-Gly-Asp-Trp-Pro-Cys-NH2,( Disulfide Bridg on Mpr and Cys)
Product Name Mpr-Harg-Gly-Asp-Trp-Pro-Cys-NH2,( Disulfide Bridg on Mpr and Cys)
中文名 依菲巴肽,依非巴特; 埃替非巴肽; 安普
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 148031-34-9
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 1
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
3P29
3P29-10mg Mpr-Harg-Gly-Asp-Trp-Pro-Cys-NH2,( Disulfide Bridg on Mpr and Cys) Hanhong LR 10mg ¥120.00 联系业务员
3P29
3P29-50mg Mpr-Harg-Gly-Asp-Trp-Pro-Cys-NH2,( Disulfide Bridg on Mpr and Cys) Hanhong LR 50mg ¥540.00 联系业务员
试剂说明备注
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
3P29
Mpr-Harg-Gly-Asp-Trp-Pro-Cys-NH2,( Disulfide Bridg on Mpr and Cys) 请联系业务员
大包装说明备注:
与我联系:
  N/A:
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  :
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  1:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com