Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH
相关资料
Cat.# 01965
产品缩写 Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH
Product Name Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH
中文名 Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 116783-35-8
Molecular Formula C33H38N2O13
MW 670.67
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
01965
01965-25mg Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH Hanhong N/A LR 25mg ¥1097.00 联系业务员
01965
01965-100mg Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH Hanhong N/A LR 100mg ¥4380.00 联系业务员
01965
01965-250mg Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH Hanhong N/A LR 250mg ¥8760.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01965
Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  Contact: 张龙海/Tony(先生)
  Tell: 021-54308253,15000655127
  E-mail: fred@hanhonggroup.com
  MSN: marulong82@live.cn
  QQ: 2355241794
  :
  联系人: 马道功(先生)
  电话(Tel): 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱(Email): paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com