Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt
相关资料
Cat.# 01962
产品缩写 Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt
Product Name Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt
中文名 Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt
类似名 N-芴甲氧羰基-O-叔丁基-L-苏氨酸-3,4-二氢-3-羟基-4-氧-1,2,3-苯并三嗪酯
产品描述 N/A
CAS 119767-84-9
Molecular Formula C30H30N4O6
MW 542.59
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
01962
01962-1g Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt Hanhong N/A LR 1g ¥234.00 联系业务员
01962
01962-5g Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt Hanhong N/A LR 5g ¥944.00 联系业务员
01962
01962-25g Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt Hanhong N/A LR 25g ¥3708.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01962
Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  销售部 董龙辉 Contact : Daniel
  Tel: +86-21-64531437
  Mobilephone: +86-(0)-15900522649
  E-mail: Daniel@hanhonggroup.com
  QQ: 2219934978
  联系人: 马道功(先生)
  电话(Tel): 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱(Email): paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  -15°C:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com