Z-O-tert.butyl-L-threonine benzyl ester
相关资料
Cat.# 01928
产品缩写 Z-Thr(tBu)-OBzl
Product Name Z-O-tert.butyl-L-threonine benzyl ester
中文名 Z-O-tert.butyl-L-threonine benzyl ester
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS N/A
Molecular Formula N/A
MW 399.4
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
01928
01928-5g Z-O-tert.butyl-L-threonine benzyl ester Hanhong N/A LR 5g ¥1500.00 联系业务员
01928
01928-5g Z-O-tert.butyl-L-threonine benzyl ester Hanhong N/A LR 5g ¥3000.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01928
Z-O-tert.butyl-L-threonine benzyl ester 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  :
  联系人: 马道功(先生)
  电话(Tel): 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱(Email): paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com