Boc-O-methyl-L-threonine
相关资料
Cat.# 01913
产品缩写 Boc-Thr(Me)-OH
Product Name Boc-O-methyl-L-threonine
中文名 BOC-O-甲基-L-苏氨酸
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 48068-25-3
Molecular Formula N/A
MW 233.3
纯度 98%
级别 LR
品牌 瀚鸿
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
01913
01913-5g Boc-O-methyl-L-threonine 瀚鸿 98% LR 5g ¥1500.00 联系业务员
01913
01913-25g Boc-O-methyl-L-threonine 瀚鸿 98% LR 25g ¥3000.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01913
Boc-O-methyl-L-threonine Hanhong 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  联系人: 马道功
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 464 454 080
  MSN:
  Contact: Ms Mei
  Tel: +86-21-64531573
  Mobilephone: +86-(0)-13817367301
  MSN:
  E-mail: jean@hanhonggroup.com
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com