D-Serine benzyl ester hydrochloride
相关资料
Cat.# 01838
产品缩写 H-D-Ser-OBzl.HCl
Product Name D-Serine benzyl ester hydrochloride
中文名 D-丝氨酸苄酯盐酸盐
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 151651-44-4
Molecular Formula N/A
MW 231.7
纯度 98%
级别 LR
品牌 瀚鸿
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
01838
01838-5g D-Serine benzyl ester hydrochloride 瀚鸿 98% LR 5g ¥300.00 现货 1-2天
01838
01838-25g D-Serine benzyl ester hydrochloride 瀚鸿 98% LR 25g ¥850.00 现货 1-2天
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01838
D-Serine benzyl ester hydrochloride Hanhong 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com