Fmoc-O-tert.butyl-L-serine
相关资料
Cat.# 01822
产品缩写 Fmoc-Ser(tBu)-OH
Product Name Fmoc-O-tert.butyl-L-serine
中文名 N-(9-芴甲氧羰酰基)-O-叔丁基-L-丝氨酸
类似名 N-(9-芴甲氧羰酰基)-O-叔丁基-L-丝氨酸
产品描述 N/A
CAS 71989-33-8
Molecular Formula C22H25NO5
MW 383.4
纯度 98%
级别 LR
品牌 瀚鸿
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
01822
01822-25g Fmoc-O-tert.butyl-L-serine 瀚鸿 98% LR 25g ¥342.00 现货 1-2天
01822
01822-100g Fmoc-O-tert.butyl-L-serine 瀚鸿 98% LR 100g ¥1032.00 现货 1-2天
01822
01822-5g Fmoc-O-tert.butyl-L-serine 瀚鸿 98% LR 5g ¥200.00 现货 1-2天
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01822
Fmoc-O-tert.butyl-L-serine Hanhong 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  :
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  Appearance: White to off-white powder
  IR Spectrum: In accordance with structure
  Specific Rotation [20/D]: +25.4±1 Degree (C=1, in EtOAc)
  Melting Point (Celsius Degree): 128 to 131 Celsius Degree
  Loss on Drying: Not more than 0.50%
  Related Substance (TLC): One spot
  Purity (HPLC): Not less than 99.0%
  :
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com