H-D-Ser(tBu)-OH
相关资料
Cat.# 018101
产品缩写 H-D-Ser(tBu)-OH
Product Name H-D-Ser(tBu)-OH
中文名 H-D-Ser(tBu)-OH
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 18783-53-4
Molecular Formula C7H15NO3
MW 161.2
纯度 98%
级别 LR,Tech
品牌 瀚鸿
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
018101
018101-1g H-D-Ser(tBu)-OH 瀚鸿 98% LR,Tech 1g ¥336.00 联系业务员
018101
018101-5g H-D-Ser(tBu)-OH 瀚鸿 98% LR,Tech 5g ¥1348.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
018101
H-D-Ser(tBu)-OH Hanhong 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  Contact: 张龙海/Tony(先生)
  Tell: 021-54308253,15000655127
  E-mail: fred@hanhonggroup.com
  MSN: marulong82@live.cn
  QQ: 2355241794
  :
  联系人: 马道功(先生)
  电话(Tel): 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱(Email): paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  2-8°C:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com