Ac-D-Phe-OMe
相关资料
Cat.# 01687
产品缩写 Ac-D-Phe-OMe
Product Name Ac-D-Phe-OMe
中文名 Ac-D-Phe-OMe
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 21156-62-7
Molecular Formula C12H15NO3
MW 221.26
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
01687
01687-1g Ac-D-Phe-OMe Hanhong N/A LR 1g ¥234.00 联系业务员
01687
01687-5g Ac-D-Phe-OMe Hanhong N/A LR 5g ¥604.00 联系业务员
01687
01687-25g Ac-D-Phe-OMe Hanhong N/A LR 25g ¥2428.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01687
Ac-D-Phe-OMe 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  Contact: 张龙海/Tony(先生)
  Tell: 021-54308253,15000655127
  E-mail: fred@hanhonggroup.com
  MSN: marulong82@live.cn
  QQ: 2355241794
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  2-8°C:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com